MAN JEETAI JAGJEET

Odaho Na Kaga Kare, Odaho Na Kaga Kare,
Deh Mili Jahye Apne Ram Pyare,
Odaho Na Kaga Kare, Odaho Na Kaga Kare,

Panth Nihare Kaamni Lochan Pari Reusasa,
Phurna Ki Jaye Pagna Ki Sye, Har Darsan Ki Aasha,
Odaho Na Kaga Kare, Odaho Na Kaga Kare,

Keh Kabir Jeevan Padhkaaran, Har Ki Paghat Kari Jaye,
Ek Adhari Naam Narayan, Rasana Ram Ravi Jaye,
Odaho Na Kaga Kare, Odaho Na Kaga Kare

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें